Winkelwagen

Menu

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Christophe Van Hauwaert via zijn webwinkel “uwondergoed.be”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Webshop Uwondergoed.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Uwondergoed.be behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Uwondergoed.be

Christophe Van Hauwaert

Kruisstraat 36

8780 Oostrozebeke

Belgie

 

Tel: ++32(0)477/25.45.25

BE 0893 596 167

 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Uwondergoed.be komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Uwondergoed.be hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Uwondergoed.be behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

·         bij het niet voorradig zijn van een product,

·         bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,

·         bij overmacht.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Uwondergoed.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Online betalen kan met een Visa, Maestro, Masterkaart of via overschrijving. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Uwondergoed.be kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Uwondergoed.be. 

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens: 

Uwondergoed.be

Christophe Van Hauwaert

Kruisstraat 36

8780 Oostrozebeke

IBAN BE61 6719 7502 8917
BIC BIC EURBBE99

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Uwondergoed.be bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Uwondergoed.be streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Uwondergoed.be ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Uwondergoed.be.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Uwondergoed.be binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Uwondergoed.be van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Uwondergoed.be de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Uwondergoed.be binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Uwondergoed.be heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Ondergoed.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Voor bestellingen met leveradres in België

·         betaalt de klant 3,95 € verzendkosten voor orderbedragen tot EUR 50. Vanaf een orderbedrag boven EUR 50 nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.

Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa:

·         betaalt de klant 10 € verzendkosten

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Uwondergoed.be.

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Uwondergoed.be de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

 

Uwondergoed.be

Christophe Van Hauwaert

Kruisstraat 36

8780 Oostrozebeke

Belgie

 

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Uwondergoed.be binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Uwondergoed.be

Christophe Van Hauwaert

Kruisstraat 36

8780 Oostrozebeke

Belgie

 

 

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@uwondergoed.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Het product is toegevoegd aan de vergelijkings lijst

Naar de vergelijkings lijst Terug
Avion Dulcia Puma Ten Cate

Menu

  • Home
  • Heren
  • Dames
  • Merken
  • Klantenservice
  • Contact